Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser (new window)
Forgotten your username or password?

Is this your first time here?


UWAGA - Wszyścy studenci WSGE logują się za pomocą nr indeksu (login) i Peselu (hasło)

LOGIN: NR INDEKSU, HASŁO: PESEL

Przykłady:
1. Jan Mateusz Nowak-Zagłoba, numer indeksu: 554
- login: 554 dla WSGE
- hasło: PESEL

UWAGA!!! STUDENCI WSNS Mińsk MAZ. STUDIA LICENCJACKIE (TYLKO)
W loginie (zawsze) należy dodać 100 000 przed numerem indeksu, czyli:
Kazimierz Deyna nr indeksu 200
- login: 100 000 + 200 = 100200,
HASŁEM NATOMIAST JEST PESEL

UWAGA!!! SŁUCHACZE STUDIÓW PODYPL.
Zarówno w loginie (zawsze), jak i w haśle należy należy dodać prefiks 200 000 przed numerem indeksu, czyli:

Kazimierz Deyna nr indeksu 123
- login: 200 000 + 123 = 200123
- hasło Pesel


Przykłady:
1. Jan Mateusz Nowak-Zagłoba, numer indeksu: 554
- login: 554 dla WSGE
- hasło: PESEL dla WSGE

- login: 100554 dla WSNS
- hasło: PESEL dla WSNS

- login: 200554 dla PODYPLOM.
- hasło: PESEL dla PODYPLOM.

2. Anna Maria Śmiała, numer indeksu: 1001
- login: 1001 dla WSGE
- hasło: PESEL dla WSGE

- login: 101001 dla WSNS
- hasło: PESEL

- login: 201001 dla PODYPLOM.
- hasło: PESEL dla PODYPLOM.
Studia online WSGE